בבחינות הרישוי הממשלתיות בפיזותרפיה
חומרי לימוד.. מבחנים.. תרגילים..

חומרי לימוד >> נוירולוגיה >> מובחרים באנטומיה >> המוח הגדול - Cerebrum (חלק 1)

המוח הגדול - Cerebrum (חלק 1)

הצרברום מתחלק לשניים: 

1.ה-Cortex (כולל את שתי ה-hemispheres המתחלקות לארבע ואונות) 

2.ה-Subcortex.


1.ה-Cortex מחולק ל-4 אונות:

א.Frontal lobe – מופרד מה-parietal ע"י central sulcus ע"ש Rolando

ב.Parietal lobe

ג.Occipital lobe

ד.Temporal lobe – מופרדת מה-frontal lobe ע"י ה- Sylvian fissure/sulcus. 

Insula / Isle of reilly – אונה שהתגלתה מאוחר יותר, מוחבאת מתחת ל- Sylvian fissure.


Brodmann חילק את כל הקורטקס למספרים ע”פ צורות הנוירונים באזור. 52-אזורים ממוספרים. אין בהם היגיון אנטומי אלא היגיון היסטולוגי.  Frontal lobe

Prefrontal cortex – Brodmann 9,10,11, החלק הקדמי ביותר של האונה הפרונטלית. בחלק זה יושבת אזור האישיות וקבלת החלטות. אזור זה הוא גם אזור ל-Prospective memory – זיכרון המסייע בעת קבלת החלטות. 

בתאונות דרכים פרונטליות נראות בעיות באישיות, ב-99% יותר לכיוון האגרסיבי, אם כי יש תיעוד בספרות גם למקרה ההפוך. בין היתר, תפקידו של ה-prefrontal cortex הוא לעכב אזורים נמוכים ביותר (ע"פ פרויד אזור זה מייצג את הסופר-אגו). אלכוהול מטשטש את האזור הזה. סוציופתיות – בעיה בה אנשים לא מבחינים בין טוב ורע, מקורה באונה הפרה-פרונטלית.


Supraorbital gyrus – Brodmann 11 - הנזק בקפל זה גורם ל-Dementia (שטיון), נראה בעיקר אצל אנשים זקנים, תהליך קבלת ההחלטות נפגם. באחד מסוגי הדמנציה – אלצהיימר, נראה כי קפל זה ממש אטרופי (דק ועלוב). דנמציה א-וסקולרית – דמנציה הנגרמת מבעיה באספקת הדם למוח.  


אמנזיה – בעיה בזיכרון.

Retrogrede amnesia – לא זוכרים מה קרה לפני התאונה.

Prograde Amnesia – לא מסוגלים ליצור זיכרונות חדשים אחרי התאונה

Global amnesia – לא זכורים מה ארע לפני התאונה אך גם לא מסוגלים לייצר זיכרונות חדשים.Broca's area, Brodmann 44, 45 – נמצא בצד האינפריורי של ה-frontal cortex, צמוד ל-sylvian fissure. יודעים כי בצד שמאל אזורים אלו אחראיים על יצירת שפה. 

Broca's aphasia – יצירת מלמולים חסרי פשר במקום מילים. נקרא בעבר גם Motor aphasia, גם לכתוב הוא לא יכול כי אין לו יכולת לייצר מילים ומשפטים.  Motor area, Brodmann 6,8,4s – באזור מתכננים תנועה. Anticipatory movements – תנועות מוקדמות לתנועות אותן רוצים לבצע. אזור זה מייצר תנועות מקדימות לקראת התנועה. בעיקר 6 ו-8 מהוות תכנון תנועתי.
 Brodmann 4s – אזור Premotor cortex= M2 המתמחה בתנועות ראש ועיניים והתיאום ביניהן, זהו gyrus קטן הצמוד ל-4. 
4 Brodmann – אזור הPrimary motor cortex= M1 נמצא בתוך ה-pre-central gyrus. ההומנקולוס המראה איזה איבר מייצג כל אזור מתחיל למטה בקופסת הקול, עולה לפנים, כף יד, בטן גב ובחלק הפנימי מראה את הגפה התחתונה. מצוי בצד ימין ובצד שמאל, מבחינת המוטוריקה של היד צד אחד דומיננטי יותר.